Dialogisk læsning

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning handler om at læse op på en måde, der inddrager børnene i fortællingens univers.

Mor læser højt
Mor læser højt

De lærer nye ord, de får bedre sprogforståelse, de får trænet deres hukommelse og de får lyst til at bruge sproget. Se her, hvordan du læser dialogisk med dit barn og hent foldere til brug ved dialogisk læsning.

Foldere til dialogisk læsning

Børnebiblioteket har udarbejdet en række foldere til brug ved dialogisk læsning. Folderne skal opfattes som vejledende og inspirerende i arbejdet med bøgerne. Folderne bliver løbende lagt på hjemmesiden, så du kan printe dem ud.

Vælg fra menuen til venstre aldersinddelte lister med vejledninger til enkelte bøger.

Mere aktive børn

Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. I stedet for traditionel oplæsning hvor barnet kun lytter, så bliver barnet ved dialogisk læsning aktivt involveret. Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet eller børnene under læsningen, med det formål at udvikle børnenes sprog og sprogforståelse. 

Før læsning

Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien. Gør læsningen til noget trygt og særligt. Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. Stil åbne spørgsmål til barnet om bogens udseende. Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen

Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar. Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt i samtalen. Gør dit barn til medfortæller. Ved genlæsning: opfordr barnet barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden til dit barns viden.

Efter læsningen

Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder, jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv vil anvende dem.

(Kilde: Sprogpakken.dk)

Læse mere her:

Sprogpakken.dk er Socialministeriets efteruddannelsesindsats. Formålet med sprogpakken er at opkvalificere det pædagogiske
personales arbejde med børns sprog samt at bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer.

Mary fondens Læseleg er et andet nationalt initiativ målrettet institutioner, hvor man gennem dialogisk læsning vil forebygge og afhjælpe social isolation.