Skrivopgave.dk

Skrivopgave.dk

Skrivopgave.dk er bibliotekernes guide til informationssøgning og opgaveskrivning for skolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne.

 

Adgang
Fri adgang

Platform
Hjemmeside

På Skrivopgave.dk får man vejledning til at vælge sit emne til opgaven, råd til at udforme sin problemformulering, vejledning i at søge efter litteratur og information til opgaven både på nettet og på bibliotekerne, få råd om kildekritik både i forhold til trykte materialer og i forhold til internettet, samt bruge Litteraturlisteautomaten til at lave den perfekte litteraturliste til dine opgaver. Der er også en beskrivelse af selve skriveprocessen og hvordan man kommer i gang med at få noget ned på papir. Regler og formalia ved opgaveskrivningen er også gennemgået.