Brug af lokaler

Biblioteket har i alt tre fine sale til møder, konferencer, udstillinger med mere. Blå sal, udstillingssalen og foredragssalen på i alt cirka 450 m2. Derudover en foyer, der også er velegnet til grupper, socialt samvær eller udstillinger.

Salene og foyeren stiller biblioteket gratis til rådighed for organisationer og foreninger inden for det danske mindretal i Sydslesvig eller offentlige myndigheder (danske el. tyske) efter nærmere aftale.

Organisationer uden for mindretallet kan mod betaling leje salene, hvis deres emne i øvrigt falder i tråd med bibliotekets vedtægter.

Ud over salene stiller biblioteket i forbindelse med udstillinger også montrer, podier, vægge og lignende til rådighed. Desuden hjælper biblioteket også gerne med eventuel ophængning, nummerering, belysning og i det hele taget med råd og vejledning under opsætning af en udstilling.

Udstillingskalenderen er i reglen booket et år frem i tiden, så udstillere skal være i god tid med at reservere lokaler.

Reservering af udstillingssale og foyer i forbindelse med udstilling aftales med Anni Søndergaard, as@dcbib.dk

Reservering af lokale til møde eller foredrag aftales med Ingo Nissen - e-mail: in@dcbib.dk.