Studie- og grupperum

Har du brug for ro og fred til for eksempel at skrive en større opgave - enten alene eller sammen med en gruppe - har Flensborg Bibliotek to studierum: 'Havestuen' og 'Maries kammer'.

Maries Kammer: For grupper, min. 2. personer.
Havestuen: 1-4 personer.
 

  • Benyttere skal være fyldt 16 år og være i besiddelse af et lånerkort. Har benytter ikke lånerkort, henvises vedkommende til Informationen for at få oprettet et.
  • Booking sker ved personlig henvendelse, mail eller telefon.
  • Booking max. fire timer per dag og max. en uge frem. 
  • Brugsretten til et rum forfalder hvis du/I ikke møder senest et kvarter efter bookingstart - undtaget hvis forsinkelsen er meldt til biblioteket. Rummet kan selvfølgelig benyttes hvis det ikke er blevet overtaget af andre.
  • Bibliotekaren låser op - og aflåser når du/I forlader rummet.
  • Rummene er primært beregnet til studiebrug og særlige opgaver, hvor der er brug for fred og ro. Foreninger i mindretallet kan endvidere booke rummene til møder.
  • Kommercielt brug ikke tilladt, f.eks betalt lektiehjælp, betalt sprogundervisning o.s.v.