Til forskere og studerende

Er du forsker eller studerende og skal du lave et projekt eller skrive en artikel eller en opgave der omhandler Slesvig. Så er Den Slesvigske Samling et oplagt udgangspunkt.

I Den Slesvigske Samling har vi et stort udvalg af faglitteratur og andet materiale om Slesvig, som er oplagt at benytte i forbindelse med forskningsprojekter og til opgave- og specialeskrivning. Samlingen dækker alle emner og alle tidsperioder og som noget unikt finder du her al litteratur der omhandler Slesvig - både fra den danske og den tyske side af grænsen. Vi arbejder desuden tæt sammen med Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som står for det danske mindretals arkiv i Sydslesvig.

Du kan danne dig et overblik over indholdet i Den Slesvigske Samling under menupunktet ”Samlingens indhold” og søge materiale frem via biblioteksdatabasen.

Faciliteter

Til samlingens brugere er der opstillet ca. 20 læsepladser, som frit kan benyttes i bibliotekets åbningstid. Derudover har biblioteket en række tilbud til brugerne - bl.a. er det muligt i en kortere eller længere periode at reservere et studie- eller grupperum. Du kan læse mere om bibliotekets tilbud her.

Bevaring og tilgængeliggørelse af studieopgaver

Den Slesvigske Samling arbejder med at indsamle, bevare og formidle trykt materiale om den dansk-tyske grænseregion indenfor alle genrer og tidsperioder. Så hvis du har lavet en større skriftlig opgave eller et speciale der omhandler området Slesvig-Holstein og/eller Sønderjylland, vil vi normalt gerne gøre det offentlig tilgængelig for samlingens brugere .

Når vi modtager din opgave sørger vi for at indbinde og opstille den sammen med resten af samlingens materiale. Så kontakt os hvis du ønsker, at andre skal få glæde af dit arbejde.