Birgitte Thomsen: Danske sydslesvigske soldater i Danmark 1940-1945

Blandt de tyske soldater i Danmark under besættelsen var også dansksindede sydslesvigere.

Danske sydslesvigske soldater i Danmark 1940-1945

Nogle af dem blev sendt til Danmark af tilfældet,andre fordi de kunne dansk og derfor blev brugt som tolke.Enkelte deltog i besættelsen af Danmark den 9. april 1940. De måtte som dansksindede balancere mellem loyalitet mod de danske landsmænd og pligter over for den tyske værnemagt.

På grundlag af breve fra soldaterne, dagbøger og senere erindringer kaster bogen nyt lys over besættelsesårene. Disse "tyske" soldater plejede ofte kontakt til danske venner trods den tyske uniform, og de havde deres helt eget syn på dansk samarbejdspolitik, modstandsbevægelse og sabotage. Bogen er et overraskende bidrag til historien om Danmark under tysk besættelse.

Ill., indb., 240 sider. 168 kr. (22 €)

Bogen kan købes ved henvendelse til Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, den er frit tilgængelig som pdf og du kan selvfølgelig også låne bogen på biblioteket. 

Lån bogen på biblioteket