Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005

Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005

I 2005 fejredes 50 året for udstedelse af de såkaldte Bonn-København-erklæringer. Erklæringerne blev fejret som en milepæl på vejen frem mod at sikre et godt forhold mellem mindretal og flertal på begge sider af den dansk-tyske landegrænse.

Udgivet 2004, 56 sider.

Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005
Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005

Men hvad mente de menige borgere? Hvordan vurderer de erklæringernes betydning? Hvordan er virkeligheden i dag? Hvad mente unge mennesker om principperne i de fejrede erklæringer?

På det danske mindretalsgymnasium Duborg-Skolen i Flensborg gennemførte en historieklasse i januar-februar 2005 projektarbejde om erklæringerne og en danskklasse skrev hjemmeopgaver om emnet.

Elevvurderingerne fra de to klasser på Duborg-Skolen af deres egen og det danske mindretals virkelighed i 2005 præsenteres i denne publikation.

Eleverne fortæller bl.a. om deres forhold til det omgivende tyske samfund. De belyser, hvordan det er gået med at opfylde et hovedformål for Bonn Erklæringen: "at fremme det fredelige samliv i befolkningen".

Ud fra egne erfaringer viser de, hvad den fri ret til at bekende sindelag og til at vælge skole betyder for dem selv - og hvad det betyder for mindretallet - indadtil og udadtil.

Teksterne giver et ærligt signalement af holdninger og tilstande i Sydslesvig i jubilæumsåret. De er et tankevækkende supplement til de mere officielle tilkendegivelser i jubilæumsåret.

56 sider. Illustreret. 40 kr. 5 Euro.

Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postbox 528. DK 6330 Padborg. E-mail mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.