Lars N. Henningsen og Elly Andersen: Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter

Den lille publikation fortæller historien om kursusstedet Christianslyst ved Sønder Brarup. I dag ejes stedet af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, og det er hjemsted for en omfattende kursusvirksomhed.

Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter

Christianslyst har en spændende historie. Fra 1787 til 1929 var det skovfogedbolig i et skovdistrikt under først den danske stat og siden den preussiske. I 1929 blev det indrettet som rekreationshjem og pensionat, indtil det efter 1949 fik en vigtig plads i det danske arbejde i Sydslesvig.

Bogen fortæller historien om de danske kongers tilknytning til stedet og om Christianslyst som led i dansk skovforvaltning. Indretningen til dansk kursussted efter 1949 er historien om ildsjæle, som ad mange mærkelige veje opbyggede det økonomiske fundament under institutionen. Christianslyst-arbejdet afspejler udviklingslinjer i grænselandets historie. I de første år efter krigen levede mindretallet og dets kursussted på afstand af flertalsbefolkningen, i dag er der et harmonisk samliv og åbent samspil med verden udenom.

52 sider, rigt illustreret. Pris 75 kr. eller 10 €. Sælges fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Christianslyst.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postbox 528. DK 6330 Padborg

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket