Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55

Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55

Flygtningeproblemet var et af de "varme" emner i den første tid efter 2. verdenskrig. Østfra strømmede flygtninge til Sydslesvig og Holsten, og de hjemmehørende kom nærmest i mindretal.

Udgivet 2001, 480 sider.

Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55
Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55

Også Danmark modtog sin del af flygtningene, og de blev opfattet som en trussel mod Danmarks sikkerhed. I Sydslesvig fik problemet en særlig dimension på grund af den eksplosivt voksende danske bevægelse. Men de tyske flygtninge svækkede muligheden for at opnå den grænseflytning, som mange ønskede.

Forholdet mellem den danske bevægelse og de østtyske flygtninge blev derfor fyldt af spændinger. Konfrontationen med de "preussiske" flygtninge fik stor indflydelse på det danske mindretals nationale selvopfattelse, på dets politik og ikke mindst på dets bagland i Danmark. Spørgsmålet "flygtninge contra den danske bevægelse" er et vigtigt kapitel i Sydslesvigs nyeste historie, men det har hidtil kun været svagt belyst. Martin Klatt, som var Studieafdelingens forsknings-stipendiat i årene 1997-2000 og nu er adjunkt i samtidshistorie ved Institut for grænse-regionsforskning, giver i denne bog en kildenær præsentation af de forskellige aspekter og problemfelter i forbindelse med flygtningeproblemet. Bogen er en spændende, detaljeret og solid fremstilling af dette kapitel af den sydslesvigske efterkrigstid. Der sættes fokus på ømtålelige spørgsmål, som er højaktuelle i dag, også set i lyset af den seneste tids debat om fremmede og flygtninge.

480 sider, indbundet og illustreret. Pris kr. 248 + porto.

Bogen kan også frit downloades som dpf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.