Historier om Mindretallet

DCBIBCAST |

Historier om Mindretallet

Bibliotekar Kristian Ehmsen interviewer Mogens Rostgaard Nissen, arkiv- og forskningsleder, som har et indgående kendskab til det danske mindretals og det dansk-tyske grænselands kultur og historie.

Vi hører om brede emner lige fra genforeningen i 1920 til meget specifikke og ukendte emner om for eksempel journalisten og sydslesvigeren Jacob Kronikas forsvar mod spionanklager efter 2. Verdenskrig.

Mogens fortæller også om, hvorfor forskellige begivenheder sker og hvorfor organisationer og mennesker agerer, som de gør. Hvad er motiverne bag mindretallets beslutninger og hvilke konsekvenser har begivenheder haft for mindretallet i løbet af historien. 

Podcasten er især henvendt til personer der er interesserede i historien og mennesker fra grænselandet.

Episoderne varer ca. 10-20 minutter.

I slutningen af hver episode bliver der henvist til bøger og andre kilder om episodens emneområde.