Archion

Archion

Adgang
Adgang fra biblioteket
Adgang til knap 100.000 digitaliserede tyske kirkeregistre i kirkebogsportalen.

Adgangen tilbydes via en hertil indrettet forsker-PC i Den Slesvigske Samling.

Brugen er gratis.