Afdelinger

Voksenbiblioteket

Få et hurtigt overblik over de tilbud, som primært er henvendt til et voksent publikum.

Læs mere

Børnebiblioteket

Få et hurtigt overblik over de tilbud, som primært er henvendt til børn og forældre.

Læs mere

Bogbusafdelingen

Bogbusserne er bibliotekstilbudet til alle dem, der ikke jævnligt har mulighed for at gå på biblioteket i Flensborg, Slesvig, Husum eller Egernførde.

Læs mere

Den Slesvigske Samling / Die Schleswigsche Sammlung

Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, som har specialiseret sig i at dokumentere kultur og historie i Sønderjylland/Slesvig på de fem slesvigske sprog og dialekter.

Die Schleswigsche Sammlung ist eine umfangreiche Bücher- und Mediensammlung über Schleswig mit mehr als 50.000 Einheiten, die Spannweite deckt alle Themen und Zeitperioden.

Læs mereDeutsche ZusammenfassungKontakt

Forskningsafdeling og Arkiv

I Forskningsafdelingen arbejdes med Slesvigs historie i fortid og nutid. Der er særligt fokus på det danske mindretal i Sydslesvig.

Arkivet er en del af Forskningsafdelingen og har til formål at indsamle, registrere og bevare dokumenter, billeder, film og lydoptagelser fra personer, foreninger, institutioner og andre med tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig.

Læs mere

Danskkursusafdelingen

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig driver en kursusafdeling, som tilbyder danskkurser på forskellige niveauer.

Informationer om kurser, priser, niveauer mm. kan findes på afdelingens hjemmeside.

Læs mere

Oplev Sydslesvig - det danske mindretals kultur- og turismeportal

Oplev Sydslesvig er et fælles projekt af alle mindretalsorganisationer. Formålet er at udbrede kendskabet om grænselandet og det danske mindretal i den danske befolkning.

Læs mere