Arkiv.dk

Adgang
Fri adgang
I Arkiv.dk kan du søge i det materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver såsom ældre fotografier, tekster og meget andet.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på Arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.

Mange arkiver har materiale, der venter på den endelige registrering, og som derfor endnu ikke kan ses på Arkiv.dk, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er det også en god idé at kontakte et arkiv direkte.

Oplysninger på Arkiv.dk er leveret af de deltagende arkiver. Har du spørgsmål eller yderligere oplysninger til materialet herunder oplysninger, som kan identificere fotografen, skal du henvende dig til det arkiv, som opbevarer det.

Send en mail til det pågældende arkiv ved at klikke på mailikonet i de konkrete registreringer, eller find kontaktoplysninger til arkiverne på arkivvejviseren.dk.