Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
I Bibliotek.dk er portal, hvor man kan se og søge i stort set alle danske bibliotekers beholdning og materiale.

I Bibliotek.dk finder du både tidsskriftartikler, avisartikler, noder, DVD'er, lydbøger, billedbøger og meget mere. Materialet kan bestilles hjem til afhentning på dit lokale bibliotek, hvilket kaldes fjernlån.
Hvis du opretter en profil på Bibliotek.dk kan du slippe for at indtaste dine låneroplysninger hver gang. 
Hvis du er logget ind med en profil i Bibliotek.dk, vil du bl.a. også kunne læse artikler online og få udvalgte tidsskriftartikler leveret digitalt.

Fjernlån:

Hvad kan vi skaffe?
Alle materialer, der kan bestilles i bibliotek.dk og som er til udlån eller ”til brug på læsesal”.
Hvis du ønsker tysksprogede materialer, som ikke ses i bibliotek.dk, henviser vi til at du selv kontakter det lokale tyske bibliotek.

Hvad er din lånetid?
Din lånetid er i reglen 30 dage, men afhænger grundlæggende af det långivende bibliotek, som kan have reduceret lånetid på f.eks. film eller bøger med 14-dages lån.
Lånetiden kan kun forlænges hvis det långivende bibliotek godkender det.

Erstatning
Erstatning opkræves hvis du trods hjemkaldelser ikke afleverer materialet. Hvis du beskadiger materialet skal det ligeledes erstattes. Erstatningsbeløbet fastsættes af långivende bibliotek.

Lånere i bogbussen
Hvis du er låner i bogbussen og har fået skaffet et materiale fra et andet bibliotek, skal du være opmærksom på, at du ofte ikke får en lånefrist, der passer med dit næste bogbusbesøg.
Derfor kan det blive nødvendigt, at du må aflevere per post eller på et af vore faste udlånssteder i hhv. Flensborg, Slesvig, Husum eller Egernførde.

Pakkelånere bosiddende i Tyskland
Som pakkelåner kan du principielt bestille og låne fjernlån på lige fod med øvrige lånere. 
Hvis du ønsker materialer, som ikke ses i vores søgebase eller i bibliotek.dk, henviser vi til, at du selv kontakter dit lokale tyske bibliotek. Vi skaffer ikke fjernlån fra tyske biblioteker.