Den danske ordbog

Den Danske Ordbog

Adgang
Fri adgang
Den Danske Ordbog er en korpusbaseret ordbog. Det vil sige at ordbogen i vid udstrækning afspejler sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne.

Ordbogen beskriver det moderne sprog og opdateres løbende med nye artikler. Udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Tags