Den Store Danske på lex.dk

Den Store Danske på lex.dk

Adgang
Fri adgang
På lex.dk finder du opslagsværket Den Store Danske, som i mere end 150.000 artikler beskriver verden med dansk udgangspunkt og global orientering.

Den Store Danske er et troværdigt og opdateret leksikon, der giver svar på det meste – et nationalt referenceværk. Efter i flere år ikke at være blevet ajourført er Foreningen lex.dk sammen med nogle af landets førende forskere gået i gang med at opdatere og skrive nye artikler til værket.

Redaktionen arbejder tæt sammen med forskerne, som kaldes fagansvarlige. De fagansvarlige er eksperter inden for hver deres fagområde. Dette samarbejde sikrer et højt niveau for både faktuelt indhold og formidling. Hvem der har skrevet en artikel, og hver enkelt opdatering, kan ses i hver eneste artikel, hvor alle kan følge med i arbejdet. På forsiden af lex.dk kan du se, hvilke artikler der netop nu er blevet redigeret. Alle ændringer har en afsender og en dato, og du kan helt konkret se forskelle mellem artiklernes versioner.

Åbenhed om redigering og afsender er helt centralt i arbejdet med Den Store Danske.

 

Tags