Duolingo

Duolingo

Adgang
Fri adgang
30 gratis sprogkurser fra basale til mere avancerede kurser. Man kan indlede med en test for at indplacere sig niveaumæssigt.

Der er både øvelser i at tale og skrive (oversættelser) Kan bruges på pc, tablets og mobiltelefoner.

Der er ikke kurser, hvor kildesproget er dansk, så kurserne kræver at man kan engelsk eller et andet kildesprog i forvejen.