tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk

Adgang
Fri adgang
Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter i fuldtekst.

Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR. Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgangen til det.

Her kan du blandt andet få fri adgang til "Nordiske Udkast", "Politica", "Sønderjydske Årbøger" og litteraturtidsskriftet "Passage".