Privatlivspolitik

Oplysningstekst om behandling af personoplysninger.

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Se et eksempel på lånerbilledet i Cicero, og en nærmere forklaring på de enkelte felter i dokumentet nedenfor.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Icon Description

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

 • Personlig identifikation: lånerkortnummer samt navne.
 • Adresseoplysninger: Navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og mail.
 • Administration af lån: Tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte materialer, reserverede og afleverede materialer, dine lister – herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Når du benytter Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs hjemmeside www.dcbib.dk indsamler vi oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner på www.dcbib.dk, du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser og forbedringer.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Icon Description

Vi behandler personoplysningerne for at:

 • Administrere dine lån og reserveringer.
 • Give dig adgang til bibliotekets e-materialer. 
 • Sende dig information om aflevering og reserveringer.

Hvad er frivilligt?

Icon Description

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og benytte bibliotekets tilbud, herunder www.dcbib.dk samt låne materialer og bruge bibliotekets e-materialer. Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefon og mail til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefon eller mail, kan biblioteket ikke kontakte dig med påmindelser om at aflevere, afhente reserverede materialer og slettede reserveringer.

Det er også frivilligt, om du vil oprette lister via Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs hjemmeside www.dcbib.dk – f.eks. huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere jeg følger, søgninger mm.) samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere.

Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger på www.dcbib.dk. Hvis du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede men i stedet mere generelle anbefalinger fra biblioteket.

Opbevaring og vidergivelse

Icon Description

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.    

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter et år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Dine rettigheder

Icon Description

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os

Du har:

 • Ret til indsigt.
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse.
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.
 • Ret til sletning.
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling.
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse:
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i det tyske datatilsyns vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på hjemmesiden "Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit". Se henvisningen under Eksterne links.

Klage til datatilsynet i Slesvig-Holsten

Icon Description

Du har ret til at indgive en klage til "Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein", hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på deres hjemmeside, som der henvises til under Eksterne links. 

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at vi typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Den dataansvarlige er Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som kan kontaktes på telefon +49 (0)461 86 97 0 eller dcb@dcbib.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs​​​​​​​ behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs databeskyttelsesrådgiver på mail datenschutz@dcbib.dk.