Takster

Gældende takster for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Taksterne gælder for for sen aflevereing, erstatninger og print & kopier.

For sen aflevering

Voksne fra 16 år betaler et gebyr ved overskridelse af lånetiden. Børn op til 16 år betaler ikke gebyr ved overskridelse af lånetiden op til 42 dage. Gebyr forfalder fra første dag efter lånetidens udløb og uafhængigt af eventuelle rykkerskrivelser.

 VoksneBørn
1-30 dage3,00 €0,00 €
31-41 dage5,00 €0,00 €
42- dage15,00 €5,00 €

Erstatninger

42 dage efter lånetidens udløb udsendes en ”Status på udeståender” med erstatningspriser på materialet efter bibliotekets skøn og med et tillæg for genanskaffelse og biblioteksklargøring på 15,00 € pr. materiale. Desuden beregnes et gebyr på oprettelse af statusmeddelelsen på 5,00 € for lånere op til 16 år og 15,00 € for lånere fra 16 år.

63 dage efter lånetidens udløb anses materialet for forsvundet, og der udsendes en regning på erstatning af materialet efter bibliotekets skøn og med et tillæg for genanskaffelse og biblioteksklargøring på 15,00 € pr. materiale. Desuden beregnes et gebyr på oprettelse af regningen på 5,00 € for lånere op til 16 år og 15,00 € for lånere fra 16 år.

Print & kopi

Print (sort-hvid) A40,20 €
Print (farve) A40,40 €
Print (sort-hvid) A30,40 €
Print (farve) A30,80 €
Print fra mikrofiche0,50 €