Du er her

Habilitetspolitik

Som vedtaget af bibliotekets bestyrelse, 25. juni 2020.
 1. Bestyrelsen
  Ved valg til bestyrelsen oplyses på første møde om evt. relationer (familie eller samlevende) til andre i bestyrelsen eller til ledelsen. 
   
 2. Personale
  Ved ansættelse oplyses på første dag om evt. relationer (familie eller forholdsmæssigt til medlemmer af bestyrelsen).
   
 3. Ledelsen (bibliotekschef og souschef)
  Ledelsen kan ikke have familiemæssige forhold (familie i lige linje eller søskende) til medarbejdere eller bestyrelsen, og tilsvarende hellere ikke samlevende forhold.

  Der kan gives dispensation af bestyrelsen, såfremt alle undtagen den implicerede tilslutter sig.

  Der kan dog ikke gives dispensation i forhold til den forretningsførende bestyrelse, jf. vedtægternes § 11, jf. § 26 BGB.
   
 4. Leverandører
  Ledelsen kan ikke bestille leverandør, som der er familiemæssige forhold eller samlevende forhold til, uden at der foreligger 3 skriftlige bud på opgaven, og valg af leverandør er forelagt formandskabet i denne situation.