Bibliotekschefens blog

30.04.18
Mere fokus på fokus

Danmarks Radio skal fokusere på public service, sådan lyder det fra mange sider. Ikke mindst fra kulturminister Mette Bock og med hende halvdelen af det danske kongerige, eller i hvert fald flertallet i Folketinget.
Dermed er hele begrebet og ideen om bestemte "kerneopgaver” for alvor blevet et ”in”-ord, et plus-ord eller buzzword, som man siger på moderne dansk. Det er faktisk også helt på sin plads, efter at vi i mange år hele tiden måtte høre på behovet for at udvikle og ”vækste”, et andet nydansk ukrudtsord.

Til historien hører dog den kedelige, men seriøse sandhed, at man kun kan varetage kerneopgaver, hvis man også tager disse op til kritisk vurdering, udvikler dem og den ramme, de løses i.

For os på biblioteket er vores kerneopgaver klokkeklare: som et af demokratiets grundsten, skal vi medvirke til at skabe oplyste medborgere og her helt konkret at udbrede kendskabet til dansk kultur i Sydslesvig, samt at øge kendskabet til Sydslesvig i Danmark. Vores opgaver er i hvert fald klare – og meget danske. Det kunne også gælde en organisation som Dansk Sundhedstjeneste. Jeg hørte et godt eksempel forleden aften til et aftenmøde i Sundhedstjenesten, om hvordan de introducerer samtaler med børn i 6. klasse om puberteten, præcis som dem, man har i Danmark. Herligt.

Uanset hvordan – og hvor meget – vi samarbejder her i Sydslesvig, så må man jo i hvert enkelt system se nærmere på, hvad der er kerneopgaver og hvordan de bedst løses. Måske tingene slet ikke er så komplicerede, som vi gør dem til? 
Måske man bare skal spørge sig selv hver eller hver anden sæson, hvad der er vigtigst og så turde sige nej til forskellige projekter, der stort set altid og naturligt nok ønsker at bringe noget godt med sig, men som regel er lidt i udkanten af, hvad man burde fokusere på.