Du er her

Biblioteket i tal 2024

Aktuel status for udlån på bibliotekerne i Sydslesvig 2024.

Den 9. oktober 2017 skiftede DCB bibliotekssystem til det nyudviklede Cicero. Cicero og det gamle system, DDElibra, opgør ikke statistik på helt samme måde. Derfor skal man være varsom med at sammenligne udlån fra før og efter skiftet. Bl.a. talte DDElibra både direkte udlån og efterfølgende fornyelser som udlån, mens Cicero oprindeligt kun talte udlånene. En videreudvikling af statistikmodulet har dog gjort det muligt også at trække statistik for fornyelser. Disse tal er tilføjet for 2021 og frem, dog ikke fordelt på de enkelte udlånssteder.

Digitale udlån via eReolen udgør nu en væsentlig del af bibliotekets omsætning. Derfor er disse tal nu også tilføjet. 
Som supplement til Ciceros statistikmodul anvendes også FAKTOR, der er udviklet af  Det Digitale Folkebibliotek. FAKTOR anvendes især internt til specielle statistikopgaver.
Efter årets afslutning foretages genudtræk af både udlånstal og fornyelser fra Cicero, samt udlån fra eReolen. Hertil lægges manuelle udlån, der er foretaget på og indberettet af diverse børnehaver. Det er disse tal, der benyttes som baggrund for ansøgninger om tilskud fra de tyske offentlige myndigheder.

Udlån

Tallene indeholder ikke udlån af materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening. Denne begrænsning på profilniveau betyder at den endelige årsstatistik kan afvige svagt fra den løbende. Årsstatistikken offentliggøres i begyndelsen af det følgende år.

Efter årets afslutning foretages følgende manuelle korrektion i den detaljerede statistik: Manuelle udlån til diverse børnehaver tilføjes.