Du er her

Biblioteket i tal 2022

Aktuel status for udlån på bibliotekerne i Sydslesvig 2021.
Dansk

Den 9. oktober 2017 skiftede DCB bibliotekssystem til det nyudviklede Cicero. Ciceros statistikmodul er endnu ikke færdigt, hvilket betyder, at der indtil videre kun er begrænset mulighed for at hente statistik fra systemet. F.eks. kan man ikke længere frasortere skolematerialer ved opgørelse af fornyelser. Det betyder, at vi fremover kun vil vise tallene for direkte udlån i den løbende statistik.
Som supplement til Ciceros statistikmodul anvendes også FAKTOR, der er udviklet af Det Digitale Folkebibliotek.
Her er det muligt at isolere tallene for folkebibliotekets materialer og tælle både direkte udlån, fornyelser og afleveringer.
I forhold til Ciceros statistik er det dog vanskeligere at fordele tallene på de konkrete udlånssteder, hvilket er grunden til, at vi i den løbende statistik fortsat anvender Ciceros statistikmodul og kun oplyser de direkte udlån.
Efter årets afslutning udtrækkes fornyelsestal fra FAKTOR. Disse tillægges Ciceros direkte udlån i de tal, der benyttes som baggrund for ansøgninger om tilskud fra de tyske offentlige myndigheder.

Udlån

Som nævnt indeholder udlånstallene ikke længere fornyelser. Antallet af fornyelser har de senere år ligget på 31-34% af de direkte udlån – til fornyelser hører også brugernes egne fornyelser via bibliotekets hjemmeside.

Tallene indeholder ikke udlån af materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening. Denne begrænsning på profilniveau betyder at den endelige årsstatistik kan afvige svagt fra den løbende. Årsstatistikken offentliggøres i begyndelsen af det følgende år.

Efter årets afslutning foretages følgende manuelle korrektion i den detaljerede statistik: Manuelle udlån til diverse børnehaver tilføjes.