Du er her

Biblioteket i tal 2017

Udlån, bestand og tilvækst og afgang på bibliotekerne i Sydslesvig 2017.

Den 9. oktober 2017 skiftede DCB bibliotekssystem til det nyudviklede Cicero. Ciceros statistikmodul er endnu ikke færdigt, hvilket betyder, at der indtil videre kun er begrænset mulighed for at hente statistik fra systemet. F.eks. kan man ikke længere frasortere skolematerialer ved opgørelse af fornyelser. Det betyder, at vi fremover kun vil vise tallene for direkte udlån, ikke som hidtil et samlet tal for direkte udlån og efterfølgende fornyelser.

Udlån

For at kunne sammenligne, har vi også opgjort 2016 uden fornyelser. Antallet af fornyelser har de senere år ligget på 31-34% af de direkte udlån – til fornyelser hører også brugernes egne fornyelser via bibliotekets hjemmeside.

Tallene indeholder ikke udlån af materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening. Denne begrænsning på profilniveau betyder at den endelige årsstatistik kan afvige svagt fra den løbende. Årsstatistikken offentliggøres i begyndelsen af det følgende år.

Efter årets afslutning foretages følgende manuelle korrektion i den detaljerede statistik: Manuelle udlån til diverse børnehaver tilføjes.

Bestand

Vi har valgt at bringe to bestandsstatistikker: En opgjort pr. 30.09.2017, baseret på tal fra det gamle system, og en pr 06.02.2018, baseret på tal fra det nye system. Når der ikke er valgt 31.12.2017 skyldes det, at bestandsstatistik i det nye system altid angives pr. dags dato.

Tilvækst og afgang

Det er i Cicero ikke muligt at udelade skolernes materialer i statistikken for tilvækst og afgang. Denne statistik videreføres derfor indtil videre ikke. De angivne tal er for de første 9 måneder af 2017. De store tal for afgang skyldes, at der i forbindelse med overgangen til Cicero blev gennemført en massiv kassationsrunde.

Tallene indeholder ikke materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig.