Du er her

Biblioteket i tal 2018

Udlån, bestand og tilvækst og afgang på bibliotekerne i Sydslesvig 2018.

Den 9. oktober 2017 skiftede DCB bibliotekssystem til det nyudviklede Cicero. Ciceros statistikmodul er endnu ikke færdigt, hvilket betyder, at der indtil videre kun er begrænset mulighed for at hente statistik fra systemet. F.eks. kan man ikke længere frasortere skolematerialer ved opgørelse af fornyelser. Det betyder, at vi fremover kun vil vise tallene for direkte udlån, ikke som hidtil et samlet tal for direkte udlån og efterfølgende fornyelser.

Udlån

Som nævnt indeholder udlånstallene ikke længere fornyelser. Antallet af fornyelser har de senere år ligget på 31-34% af de direkte udlån – til fornyelser hører også brugernes egne fornyelser via bibliotekets hjemmeside.

Tallene indeholder ikke udlån af materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening. Denne begrænsning på profilniveau betyder at den endelige årsstatistik kan afvige svagt fra den løbende. Årsstatistikken offentliggøres i begyndelsen af det følgende år.

Efter årets afslutning foretages følgende manuelle korrektion i den detaljerede statistik: Manuelle udlån til diverse børnehaver tilføjes.

Bestand

Tallene viser folkebibliotekernes bestand, fordelt på målgruppe (børn, voksne, Den slesvigske Samling) og materialetype.

Tallene indeholder ikke materialer, der er ejet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Tilvækst og afgang

Det er i Cicero ikke muligt at udelade skolernes materialer i statistikken for tilvækst og afgang. Denne statistik videreføres derfor indtil videre ikke.