Liste over Forskningsafdelingens publikationer

Bøgerne er udgivet i Studieafdelingens skriftrække og Arkivserien.

Alle titler - undtagen de udsolgte - kan bestilles hos Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Online bogbestilling: e-mail: fa@dcbib.dk. Bøgerne vil blive tilsendt med regning.

Nogle af titlerne er også tilgængelige kvit og frit i en pdf-version. Du finder dem i kolonnen yderst til højre.

Klik på bogtitlerne for at læse mere.

Studieafdelingens skriftrække

NR

TITEL

PDF

67.

Lars N. Henningsen/Broder Schwensen: I venskab og tillid. Istedløvens tilbagevenden til Flensborg i 2011. - 116 S., 2012.

 

66.

Flemming Nielsen (interviews), Lars N. Henningsen og Frank Lubowitz (redaktion): Stemmer fra mindretallene - Stimmen aus den Minderheiten. 381 S., 2011.

65.

Lars N. Henningsen (Hrsg,): Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein in Geschichte und Gegenwart (mit Beiträgen von Lars N. Henningsen, René Rasmussen, Martin Klatt und Jørgen Kühl). 340 S., 2011.

64.

Lars N. Henningsen: Konger, Flensborg og Sydslesvigs danske mindretal : Kronikker af Lars N. Henningsen i Flensborg Avis - en hilsen på 60 års dagen 2010. 256 sider, 2010.

 

63.

Mikkel Leth Jespersen: Fyrste og folk. Hertug Hans den Ældres fyrstestat i 1500-tallets Slesvig-Holsten. 263 s. 2010.

 

62.

Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie. 356 s. 2009.

61.

Martin Bo Nørregård: Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45. 460 s. 2009. UDSOLGT

60.

Gerret Liebing Schlaber: Fra opland til bydele. Flensborgs bymark og de indlemmede landsbyer i foto og tekst ca. 1860-1930. 160 s. 2009.

 

59.

Lars N. Henningsen (red): SSW i kommunalpolitik 1948 - 2008 - en interviewbog. 280 s. 2008.

 

58.

Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen. 428 s. 2007.

 

57.

Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460-1864. Administrative strukturer og retspleje mellem Ejderen og Kongeåen ca. 1460-1864. 492 s. 2007.

 

56.

Lars N. Henningsen og Johann Runge: Sprog og kirke. Dansk gudstjeneste i Flensborg 1588-1921. 280 s. 2006.

 

55.

Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW - Minderheiten - und Regionalpartei in Schleswig-Holstein 1945-2005. 52 s. 2006.

 

54.

Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW - Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig 1945-2005. 52 s. 2006.

 

53.

Lars N. Henningsen: Flensborgskibe i Østersøen, Middelhavet og Vestindien / Flensburger Schiffe in der Ostsee, im Mittelmeer und in Westindien 1790-1850. 48 s. 2005.

 

52.

René Rasmussen: Front og bro. Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945. 2 bd. 1050 s. 2005.

51.

Günter Weitling: Fra Ansgar til Kaftan. Sydslesvig i dansk kirkehistorie 800 - 1920. 440 s. 2005.

 

50.

Lars N Henningsen - Johan de Mylius: Hver elsker sin farve. Hertugdømmerne og H.C.Andersen / Jeder liebt seine Farbe. Die Herzogtümer und Hans Christian Andersen. 283 s. 2005. UDSOLGT

 

49.

Axel Johnsen: Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i danmark 1920-1940. 569 s. 2005.

 

48.

Birgitte Herreborg Thomsen: Danske sydslesvigske soldater i Danmark 1940-1945. 240 s. 2003.

47.

Lars N. Henningsen (udg.): Da Sydslesvig gik af lave. Erindringer fra sindelagsskiftets år. 260 s. 2003. UDSOLGT

 

46.

Lars N. Henningsen (red.): Grænselandshistorie gennem 40 år. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1963-2003. 400 s. 2003.

 

45.

Leif Sestoft: Drømmen om Danmark. 370 s. 2002. UDSOLGT

 

44.

Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55. 480 sider. 2001.

43.

Lars N. Henningsen: Dagbøger fra Sydslesvig 1999. 232 sider. 2000.

42.

Gerret Schlaber: Flensborg mellem helstat og kejsertid. Flensburg zwischen Gesamtstaat und Gründerzeit. 144 s. 1999

 

41.

Marie Meyer: Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet. 296 s. 1999. (Udsolgt)

40.

Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW - Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig. 48 s. 1999.

 

39.

Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW - Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein. 48 s. 1999.

 

38.

Lars N. Henningsen, Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW. Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998. 493 s. 1998.

 

37.

Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. 344 s. 1997.

36.

Karl Heinz Lorenzen: Holdninger har en pris - en rød sydslesvigers erindringer fra tre Tysklande. 119 s. 1997.

35.

Lars N. Henningsen: Kirke og folk i grænselandet: dansk kirke i Sydslesvig 1921-1996. 310 s. 1996.

34.

Gunnar Ryge Petersen: Agtrup danske Skole 1946-1981. 113 s. 1995.

33.

Hans Nielsen: Streifzüge durch mein Leben. 219 s. 1994.Hans Nielsen: Streifzüge durch mein Leben. 219 s. 1994.

32.

W.L. Christiansen: Meine Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Flensburg: Sozialdemokraten zwischen Deutsch und Dänisch 1945-1954. 232 s. 1993.

31.

Lars N. Henningsen og Jørgen Hamre: Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig: et bidrag til grænselandets kulturhistorie 1841 - 1891 - 1921 - 1991. 184 s. 1991.

30.

Hans Schultz Hansen: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse. 434 s. 1990. (Udsolgt)

29.

W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv. 128 s. 1990. (Udsolgt)

28.

Duborg-Skole-elever i krigens år: på korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed. 152 s. 1990.

27.

Franz Wingender: Generalsekretær Frederik Petersen: en danskhedens repræsentant i Sydslesvig 1923-45. 122 s. 1990. (Udsolgt)

26.

Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber: et par flensborgske partrederiregnskaber 1783-1812. 260 s. 1989. (Udsolgt)

25.

Franz Wingender: Modstand i Sydslesvig: før og efter 1945. 207 s. 1988. (Udsolgt)

24.

Bjørn Poulsen: Land - by - marked: to økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig. 299 s. 1988. (Udsolgt)

23.

Jane Bossen / Helge Krempin: Helligåndskirken i Flensborg 1386-1986. 108 s. 1986.

22.

Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982: sydslesvigske år og dage. Red. af Jørgen Hamre og Johann Runge. 510 s. 1986. (Udsolgt)

21.

Lars N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene: reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770. 472 s. 1985. (Udsolgt)

 

20.

Franz Wingender: Krigens lænker: dansk sydslesvigers dagbog 1939-1944. 211 s. 1984.

19.

Franz Wingender: Mit danske liv: baggrund og grundlag for en tilværelse som dansk i Sydslesvig 1920-1950. 218 s. 1983. (Udsolgt)

18.

Paul Tappe: Det gamle Kær herred i billeder og tekst. 228 s. 1982.

17.

Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen: et slesvigsk levnedsløb. 344 s. 1981.

16.

Carsten R. Mogensen: Dansk i hagekorsets skygge: det tredie rige og det danske mindretal i Sydslesvig 1933-1939. 444 s. 1981.

15.

Jane Bossen / Helge Krempin: Granit i Angel: romansk stenhuggerkunst i et sydslesvigsk landskab. 91 s. 1980. (Udsolgt)

14.

Egernførde bys historie. Red. af Harald Jørgensen, O.M. Olesen og Frants Thygesen. 291 s. 1980.

13.

Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst. 119 s. 1977. (Udsolgt)

12.

Barn og ung i Flensborg 1920-1945: sydslesvigske år og dage. Red. af Lars H. Schubert og Johann Runge. 335 s. 1977.

11.

Anders Ture Lindstrøm: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk 1945-1954. 200 s. 1975.

10.

Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk?: en undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune i 1973. 173 s. 1975.

9.

Helmut Leckband: Krigsfangelazarettet i Tamanskajagaden. 269 s. 1973 og 1974. (Udsolgt)

8.

Barn i Flensborg 1890-1920: sydslesvigske år og dage. Ved Poul Kürstein. 343 s. 1972 og 1973 (Udsolgt)

7.

L.S. Ravn: Lærerne under sprogreskripterne: 1851-1864 : sydslesvigske år og dage. 295 s. 1971.

6.

Hartwig Schlegelberger: Europa set fra den dansk-tyske grænse: opgøret med fortiden. 121 s. 1971.

5.

Nørre og Sønder Gøs Herred. Red af Poul Kürstein. 205 s. 1969.

4.

Vores egne vindver: udvalgte artikler fra tidsskriftet Grenzfriedenshefte : 1953-1967. Ved Poul Kürstein. 192 s. 1967. (Udsolgt)

3.

Lorenz Rerup: A.D. Jørgensen: Historiker aus dem schleswigschen Grenzland (1840-1897). 160 s. 1967.

2.

N.V. Gregersen: Niels Heldvad: Nicolaus Helduaderus: 1564-1634 : ein Bild seines Lebens und seiner Zeit. 272 s. 1967. (Udsolgt)

1.

Hermann Clausen: Der Aufbau der Demokratie in der Stadt Schleswig nach den zwei Weltkriegen: Erinnerungen. 303 s. 1966.


Arkivserien

NR

TITEL

PDF

16.

Flensborg Avis. Registraturer over firmaets og redaktørernes arkiver 1869ff ved Gerret Liebing Schlaber. 2009.

 

15.

Lars N. Henningsen og Elly Andersen: Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter. 52 s. 2008. 

14.

Leif Hammelev: Krigen 1864 i stereoskopbilleder. 140 s. 2007.

 

13.

Lars N. Henningsen: Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler - før og nu. 71 s. 2007.

 

12.

Bonn-Erklæringen og de unge. Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005. Udgivet af Lars N. Henningsen. 56 s. 2005.

11.

Birgitte Herreborg Thomsen: De slesvigske krige 1848-50 og 1864 - tegninger og kort i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek, 55 s. 2003.

 

10.

Birgitte Herreborg Thomsen: Kort og prospekter i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek, 55 s. 2003.

 

9.

Dansk Generalsekretariat for Sydslesvig og de danske sekretariater. En arkivfortegnelse. 268 s. 2000.

 

8.

Private Personarkiver: Jensen, Jens Nielsen (1879-1962) og Hustru Ellen Kirstine, f. Hansen (1888-1967) Mejerist, journalist. foreløbig arkivfortegnelse, ved René Rasmussen. 21 s. 1999.

 

7.

Lars N. Henningsen: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En oversigt. 1999.

 

6.

Private personarkiver: Jacob Kronika (1897-1982). Foreløbig arkivfortegnelse, ved René Rasmussen. 92 s. 1998.

 

5.

Allan Bengtsson og Lars N. Henningsen: Vandrelærere - rejsende i dansk kultur. 204 s. 1996.

4.

Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg : en slægtsfortælling fra helstatens dage. 136 s. 1994.

3.

Lars N. Henningsen: Personarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 80 s. 1993.

 

2.

Lars N. Henningsen: Danske kirkebøger i Sydslesvig. 117 s. 1993.

 

1.

Lars N. Henningsen: Foreningsarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 52 s. 1992.