Knivsbjergmødet, 1949
Knivsbjergmødet, 1949

Dansk-tysk mindretalshistorie på film

09.12.20
”Vi opløser grænsen mellem Danmark og Tyskland!” Det Danske Filminstitut præsenterer i samarbejde med to af grænselandets kulturinstitutioner ’grænseoverskridende’ filmformidling og fortæller mindretalshistorie med mange nydigitaliserede film, der er gratis at se online i både Danmark og Tyskland.

Et danmarkskort er den centrale indgang til at se historiske filmklip fra hele landet – ja, fra hele Rigsfællesskabet – på Danmark på film. Men her mod slutningen af genforeningsjubilæumsåret er den hundrede år gamle landegrænse mod syd blevet overskredet.

Den ganske bastante afgrænsning af, hvad der er dansk og ikke-dansk, stemmer ikke rigtig overens med virkeligheden. I grænseregionen lever to befolkninger side om side og har gjort det i århundreder. Det er det særlige historiske og kulturelle tema, som filminstituttet skildrer med levende billeder på Danmark på film.

Med film fra mindretallenes samlinger er det nu blevet muligt for filminstituttet at tilføje klip fra fx. Slesvig, Husum, Flensborg og andre nordtyske byer. Og på samme måde er der nye film om det tyske mindretal nord for grænsen i dét Sønderjylland, de kalder Nordslesvig. Filminstituttet har digitaliseret de indkomne filmruller, og de giver unikke indblik i mindretallenes historie. Filmene er samlet i tre temaer, som kan ses her:
 

’Tysk og dansk i Hertugdømmet Slesvig’

’Det danske mindretal i Sydslesvig’

’Tidslinje: Vigtige datoer for Genforeningen’

 

Hvad vil det egentligt sige at være et mindretal?
I en region, hvor mange taler lige så godt og lige så meget tysk som dansk og omvendt, er det nationale tilhørsforhold til forhandling. Det er noget, den enkelte kan vælge.

”Til mindretallet hører den, der ønsker det” eller ”Minderheit ist, wer will”. Sådan lyder et centralt princip i København-Bonn-erklæringerne fra 1955, der sikrer mindretallenes vilkår på begge sider af Kruså-grænsen. Det forklarer forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Mogens Rostgaard Nissen, i sin historiske overbliksartikel om det danske mindretal syd for grænsen – en fortælling om en foranderlig minoritet under pres. Det tyske mindretals historie fortælles af Frank Lubowitz, som er pensioneret arkivar fra Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe i Sønderborg. Begge artikler ledsager mindretallenes film på portalen og udgives på både dansk og tysk.

 

1864 og Genforeningen i levende billeder
Ud over de to kulturinstitutioners bidrag i form af både film og tekster præsenterer Danmark på film også en tidslinje. Her får man overblik over nøglebegivenheder i grænseregionens historie fra 1864 til 1920, krydret med illustrerende filmklip. Og nej, der findes ikke optagelser fra 2. slesvigske krig i 1864, for da var filmen endnu ikke opfundet, men der er dokumentarfilm om og dramatiseringer af begivenhederne.

 

Se temaerne om Genforeningen og mange andre lokalhistoriske film gratis online på Filmcentralen