Om dette arrangement

Lokalitet
Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59
24939 Flensburg
Danmark
Tid
16:00
Pris
60 kr.
Foredrag & debat

Hertugdømme og grænseland – Sønderjylland fra 1721 og til i dag

23.11.17
Tre foredrag i rap om Slesvig som foregangsregion, slesvigerne der blev tyskere eller danskere og om den nationale konflikts løsning. 

Tre foredrag i rap om Slesvig som foregangsregion, slesvigerne der blev tyskere eller danskere og om den nationale konflikts løsning.  Slesvig som mønsterregion 1720-1814 I 1721 blev kongen eneherre i Sønderjylland, og resten af århundredet var der fred og fremgang. Landsdelens landbrug og byerhverv blev beundret, og der mærkedes ikke meget til modsætninger mellem dansk og tysk. Foredrag ved tidligere leder af Arkivet ved Dansk Centralbibliotek, Dr. Phil. Lars H. Henningsen. Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918 Sønderjyllands historie i 1800-tallet er fortællingen om, hvorledes slesvigerne − med entusiasme eller resignation − sluttede op om det danske eller det tyske nationalstatsprojekt. Men også om, hvordan de fik demokratiske rettigheder og om en gennemgribende økonomisk og social modernisering. Foredrag ved arkivar og forskningsleder ved Rigsarkivet, Hans Schultz Hansen. Fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” − Sønderjylland 1918 til 2017 Sønderjyllands nyeste historie fra Genforeningen til i dag har været præget af både kriser og vækst. Udviklingen følges på begge sider af grænsen fra krisetid og ”bevægelser” i 1920’erne over nazisme, krig og besættelse i 1940’erne. Derpå følges retsopgøret og Sydslesvig-røret i 1950’erne frem til vore dages fredelige samliv. Foredrag ved Generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Entré 8€ inkl. en sandwich. Hvert foredrag tager ca. 1 time. Foredragene er en del af Dansk Centralbiblioteks temasamarbejde med DR om ”Historien om Danmark”. Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet & Historisk Samfund for Sønderjylland.