Om biblioteket

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs primære opgave består i at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark.

Vi har endvidere til opgave at formidle dansk og nordisk sprog og kultur og at at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. består af fire udlånssteder i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde samt to bogbusser, som kører til danske skoler og børnehaver samt holdesteder og private brugere.

 

Filialer

Foreningens virke er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig. Det sker i nært samarbejde med Grænseforeningen i Danmark, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling og Historisk Samfund for Sønderjyllands Hovedforening.

Bestyrelsen er øverste myndighed for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Den består af repræsentanter for interesseorganisationer i Danmark, Sydslesvig, brugerrådet samt personalet.

Bibliotekschefen og souschefen varetager den daglige ledelse.

Biblioteket er en del af det danske og internationale lånesamarbejde. Vi formidler f.eks. lån fra biblioteker i Danmark. På vore hylder finder du bøger, billedbøger, blade, lydbøger, musik-cd, musik-dvd, noder, film, computerspil, sprogkufferter med mere. Desuden har du adgang til elektroniske services med f.eks. e-bøger. Det er gratis at få et lånerkort, og det er gratis at låne. Lånetiden er en måned.

Arrangementsvirksomhed

Året igennem er der mange arrangementer på biblioteket. Udstillinger, årstidsfester, litteraturevents, workshops, foredrag, koncerter, IT-introduktioner, film med mere.

Sydslesvig Historie

Flensborg Biblioteks øverste etager huser Forskningsafdelingen, som forsker i (syd-)slesvigske emner og udgiver bøger og artikler om regionen. Forskningsafdelingen huser også arkivet, som er det danske mindretals fælles arkiv.

Forskningsafdelingen har til opgave:

  • at fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedr. Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid
  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier og lydoptagelser hidrørende fra private personer, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig, samt at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende arkivlove og i henhold til indgåede aftaler.

På biblioteksetagen finder du også Den Slesvigske Samling. Det er en bog- og materialesamling på over 50.000 titler, der handler om 800 års kultur og historie mellem Kongeåen & Ejderen.

Oplev Sydslesvig & Sydslesvigkalenderen

Siden 2018 har biblioteket stået for udviklingen og driften af portalerne Oplev Sydslesvig og Sydslesvigkalenderen.

Oplev Sydslesvig er et fælles projekt af alle mindretalsorganisationer. Formålet er at udbrede kendskabet om grænselandet og det danske mindretal i den danske befolkning.

Syslesvigkalenderen er mindretallets fælles begivenhedskalender. Her findes koncerter, teaterforestillinger, foredrag, sammenkomster i mindretallet, arrangementer til familier og børn og meget mere. Begivenhedskalenderen er målrettet selve mindretallet og formålet med kalenderen er, at gøre det nemmere at får et overblik over, hvad der sker i mindretallet.

Kursusafdelingen

Sidst men ikke mindst har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig en kursusafdeling, der tilbyder danskkurser på forskellige niveauer.