Kort og stik

Samlingen af kort og stik omfatter sydslesvigske topografiske blade fremstillet i kobberstik, stålstik og litografi.

Det drejer sig om 440 kort, byplaner, by- og landskabsprospekter fra 1500-årene og indtil o. 1870, 410 tegninger og kort fra de slesvigske krige 1848-50 og 1864 og 130 nyere kort fra perioden 1857-1995.

Der foreligger følgende særfortegnelser som pdf:

Kort og prospekter i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En fortegnelse ved Birgitte Herreborg Thomsen (Arkivserien nr. 10. Flensborg 2003)

PDF iconfortegnelse._kort-prospekter-topografisk_kunst.pdf

De slesvigske krige 1848-1850 og 1864. Tegninger og kort i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. En fortegnelse ved Birgitte Herreborg Thomsen (Arkivserien nr. 11, Flensborg 2003)

PDF iconfortegnelse._de_slesvigske_krige_1848-50_og_1864.pdf

Kortfortegnelse fra 1857-1995

PDF iconkortfortegnelse.pdf

Fortegnelse over topografisk kunst

PDF icontopografisk_kunst.pdf

Fortegnelse over sydslesvigske kunstnere

PDF iconsydslesvigske_kunstnere.pdf

Ca 200 udvalgte stik foreligger affotograferet i digital form. Kopier kan rekvireres.

>> For priser klik her <<

Flensborgs nordlige del, Johann Friedrich Fritz, 1835

Danmark med hertugdømmerne, Marcus Jordan, 1585

Prospekt af Tønning, før 1598