Slægtsforskning

Den Slesvigske Samling er med sine over 50.000 bøger og andet materiale om Slesvig et godt udgangspunkt for slægtsforskere, der har deres rødder i området mellem Ejderen og Kongeåen.

I fokus

Slægtsforskning er mere end at bygge et skelet af navne og årstal: Slægtsforskning skal helst give et indblik i livsforhold, levestandard, miljø samt skik og brug: Hvad blev der f.eks. spist i regionen for 300 år siden? Hvad og hvordan lærte børnene i skolen? Hvordan var livet som aftægtsmand? Hvilke sprog eller dialekter blev der talt i byen? Hvilken indflydelse havde krigene på befolkningens hverdag? Disse og tusind andre spørgsmål er relevante for at afdække sin slægts historie, og viden herom kan også være nøglen til at forstå familiens skæbne. Men svarene findes dog for det meste ikke i folketællingernes registre eller kirkebøgerne.

 

For at tegne et komplet billede af sine forfædres liv og historie er man nødt til at søge i datidens beretninger eller i regional faglitteratur. Har man sine aner i det slesvigske hertugdømme er Den Slesvigske Samling altså et oplagt sted at få sat de slesvigske familierelationer ind i en bredere historisk kontekst. Her er adgang til en lang række relevante kilder i form af slægts- og personalhistorier, aviser, biografier, stamtræer og anetavler og selvfølgelig massevis af krøniker om enkelte byer og steder.

Samlingens ansatte kan i den forbindelse være behjælpelige med vejledning og information om samlingens materiale og vi tilbyder gerne slægtshistoriske foreninger og grupper at komme forbi og få en introduktion til de muligheder samlingen rummer for slægtsforskere. Derudover afholder vi hvert andet år en slægtsforskerdag med foredrag, udstillinger og workshops om relevante temaer. Næste gang er 10. oktober 2020.

Den Slesvigske Samlings forsker-PC

Via en hertil indrettet PC, tilbyder Den Slesvigske Samling adgang til følgende databaser og kilder. Brugen er gratis, men det anbefales, at du reserverer en tid ved at kontakte Samlingen: mpe@dcbib.dk.