Den Slesvigske Samlings foredrag

Den Slesvigske Samlings medarbejdere tilbyder foredrag inden for en lang række emner.

Den Slesvigske Samling – regionens kulturelle hukommelse

Den Slesvigske Samling blev oprette i 1891 mens Sønderjylland var tysk og undertrykkelsen af de dansksindede sønderjyder var på sit højeste. Bogsamlingen blev oprettet i de år, hvor de tyske myndigheder forsøgte at forbyde det danske sprog i det offentlige rum, og var derfor et led i kampen for at fastholde dansk sprog og kultur i Sønderjylland. Foredraget fortæller samlingens spændende historie fra kejsertiden og frem til i dag, samt hvilke materialer og tilbud vi har til vores brugere. Bl.a. fremvises nogle af samlingens ældste og fineste værker, som stammer helt tilbage fra 1500-tallet. Dette foredrag kan målrettes forskellige grupper alt efter interesse, som fx slægtsforskere, uddannelsesinstitutioner eller lokalhistoriske foreninger.

Derudover tilbyder vi også, at grupper og institutioner kan komme forbi hos os og høre nærmere om bibliotekets og Den Slesvigske Samlings historie, indhold og tilbud til brugere og lånere. Så konktakt os og hør nærmere.

Det danske mindretal i kejsertiden

Efter det danske nederlag ved krigen i 1864 var Sønderjylland kommet under tysk herredømme. Dermed mistede det danske monarki 2/5 af sit areal og 1/3 af sin befolkning og indtog herefter en rolle som en ubetydelig europæisk småstat. Intet sted var betydningen af nederlaget større end i Sønderjylland, hvor mere end 200.000 dansksindede mod deres vilje var kommet under preussisk herredømme og måtte leve med myndighedernes undertrykkelse af deres danske sindelag. Det affødte en langvarig kamp for denne landsdels tilbagevenden til Danmark, som belyses i dette foredrag.

Gustav Johannsen - ”Flensborgs ukronede konge”

Som sønderjydernes folkevalgte repræsentant i både Rigs- og Landdagen i Berlin, var Gustav Johannsen frontfiguren i det danske mindretal i de sidste årtier af 1800-tallet. I en turbulent tid præget af de tyske myndigheders undertrykkelse, af interne stridigheder i den danske bevægelse og af nye politiske og litterære strømningers indtog i Sønderjylland, lagde han grunden til den politiske linje, som blev videreført af de dansksindede sønderjyder frem til genforeningen i 1920. Foredraget omhandler således en af de største personligheder i sønderjysk politik efter 1864.

Sønderjylland-Schleswig Kolonial – dengang og i dag

Under den moderne europæiske kolonialisme var området mellem Kongeåen og Ejderen en del af to forskellige nationer, der praktiserede to forskellige koloniale ekspansionsformer. Først som hertugdømmet Slesvig under den danske helstat i handelskompagniernes storhedstid, og senere som preussisk provins i imperialismens storhedstid. Der er derfor god grund til at se nærmere på de mangfoldige forbindelser mellem regionen Sønderjylland-Schleswig og kolonierne og på kolonialismens betydning for regionen i historie og nutid.

En dansk-tysk byttehandel: Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer

Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer. Det kan i dag lyde som lidt af en røverhistorie. Ikke desto mindre mente flere danske politikere i tiden efter 1864, at en byttehandel, hvor Danmark fik Sønderjylland retur mod at afstå De Vestindiske Øer til Tyskland, var en mulig løsning på det sønderjyske spørgsmål. Flere forskellige statsministre fra Bluhme i 1864 til I.C. Christensen i 1906 bragte emnet på banen og på mange måder forekom en byttehandel da også som en nærliggende løsning. Danmark ville genvinde det tabte Sønderjylland samtidig med at man kom af med en koloni, som drænede statskassen, mens tyskerne kunne sikre sig nogle attraktive flådestøttepunkter i Caribien. I dette foredrag fortælles historien om de danske forsøg på at udnytte De Vestindiske Øer som et bytteobjekt og om dette var et seriøst alternativ til at sælge øerne til USA.

Flensborg og de danske slaveøer

I mange år var Flensborg en af Danmarks førende byer inden for kolonihandel med De Dansk Vestindiske Øer. Gennem denne handel med de danske slaveøer blev mange af byens købmand rige og startede en omfattende produktion af sukker og rom, som stadig efterlader sig tydelige spor i byen den dag i dag. Her er palæer, parker og store købmandsgårde, som er bygget for slavepenge, og selv om der kun er få romproducenter tilbage, har byen fastholdt sit ry som en romby. Dette foredrag giver derfor mulighed for at høre nærmere om Flensborgs rolle i den danske kolonihistorie.

Diger, død og diamanter - Erindringen om den frisiske kolonialentrepenør Sönke Nissen

Sönke Nissens biografi kunne være grundlaget for en spændende film. Han forlod Nordfrisland, hvor han voksede op under simple forhold, og kom tilbage fra Afrika som en velhavende og indflydelsesrig person. I mellemtiden havde han som ingeniør bygget jernbaner i de tyske kolonier og fundet diamanter i Namibørkenen. I dag kan man på flere steder i Nordtyskland støde på hans navn og, i modsætning til de fleste tyske kolonialentrepenører, er friseren Sönke Nissen aldrig blevet glemt. Hvorfor hans minde er blevet bevaret og hvordan denne myte matcher vores erindringskultur bliver fortalt i et kritisk og underholdene foredrag.

Andre emner er også mulige efter aftale.