Martin Bo Nørregård

Historiker og arkivar i Forskningsafdelingen

Martin Bo Nørregård

Født i København i 1972
E-mailmbn@dcbib.dk

Cand.mag. i historie og filosofi fra Københavns Universitet 1999. Speciale om dateringen af de romanske landsbykirker i Danmark.

Udvalgte publikationer:

  • "The concept of Labour in the Danish Medival Wall-paintings", i: Medium Aevum Quotidianum 39. Krems 1998, s. 76-93
  • “Haderslev dødsregister som kilde til 1. Verdenskrig”, i: Haderslev Byhistoriske Arkivs Årsskrift 2001, Haderslev 2002, s. 19-28
  • ”Den danske soldaterkirkegård i Frankrig”, i: Haderslev Byhistoriske Arkivs Årsskrift 2002, Haderslev 2003, s. 20-31
  • Kapitlerne ”Gas” og ”Affald”, i: Alle tiders forsyning. Haderslev Forsyning 1857-2006 (red. Bent Vedsted Rønne), 2006, s.8-29 & 88-103
  • ”Sønderjyder ved fronterne”, i: Sønderjyderne og den store krig 1914-1918 (red. Inge Adriansen & Hans Schulz Hansen), Historisk Samfund for Sønderjylland 2006, s. 95-124
  • Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-1945, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek 2009
  • Sammen med Claus Bundgård Christensen: Verdenskrigens danske billeder 1914-1918, Gyldendal 2012
  • Sammen med René Rasmussen: Den sorte dag ved Moulin - 6. juni 1915, Historisk Samfund for Sønderjylland 2017
  • Sammen med Claus Bundgård Christensen og Niels Bo Poulsen: Fra verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914-1924 med danske øjne, Gyldendal 2018
  • Kapitlerne "Første Verdenskrig - sønderjyder" og "Første Verdenskrig - danske soldater", i: Aner i krig - Kilder fra Napoleonsrkrigene til 2. Verdenskrig (red. Per Hundevad Andersen), Danske Slægtsforskere, 2021, s. 87-135