Mogens Rostgaard Nissen

Arkiv- og forskningsleder

Mogens Nissen

Mogens Rostgaard Nissen

E-mail: mrn@dcbib.dk

Født i Give i 1965. HD (f) fra Handelshøjskolen i København 1992 og cand. mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet 2001. Speciale om hollandske landbofamilier i Danmark i 1990’erne. Ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet om det danske landbrug under den tyske besættelse 1940-45. Tidligere forskning især i 1800- og 1900-tallets økonomiske-, politiske og sociale historie i Danmark. Nuværende forkning primært om det danske mindretals historie; det dansk-tyske grænselands historie og dansk-tysk historie.

2005-2012 adjunkt og lektor i regionalhistorie ved Syddansk Universitet i Esbjerg og Kolding.
Medlem af redaktionen i Sønderjyske Årbøger.
Medlem af Wissenschaftlicher Beirat des Instituts für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte der Universität Flensburg.
Medlem af Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Medlem af Nordfriisk Inistituuts Kuratorium.
Medlem af forretningsucdvalget og styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland.
 

Udvalgte publikationer:

Bøger

 • Karl Otto Meyer - Politiker, publicist, polemiker, Syddansk Universitetsforlag, 2018.
 • Karikaturtegninger og danmarkshistorie. E-bog der er skrevet i samarbejde med studerende ved Syddansk Universitet i Kolding. Bogen kan downloades på Forskningsafdelingens hjemmeside.
 • Seks e-bøger, der er baseret på indholdet fra vimu.info - det virtuelle museum om regionen Syddanmark-Slesvig-Holsten i perioden 1830-2000. Bøgerne er skrevet og redigeret sammen Else Lauridsen, og de kan downloades på Forskningsafdelingens hjemmeside.
 • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005. Skrevet sammen med historiestuderende ved Syddansk Universitet i Kolding og i samarbejde med Kolding Stadsarkiv i 2009. Kan hentes på www.kolding.dk/stadsarkiv.
 • Til fælles bedste – det danske landbrug under besættelsen. Forlaget Lindhardt & Ringhof, 2005.
 • Produktions- und Lieferfreudigkeit. – Landbruget under den tyske besættelse 1940-1945. Upubliceret Ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet 2004.
 • Hollandske Landmænd i Danmark – bekymring eller beundring? Landbohistorisk Selskab 2000. Skrevet sammen med Lone Jeppesen.

Artikler

 • "Karl Otto Meyer – at leve så dansk så stærkt, at det smitter." I Sønderjyske Årbøger, 2019, s. 155-179. 
 • "100 Jahre Minderheiten in der deutsch-dänischen Grenzregion." I Martin Göllnitz m.fl. red.: Konflikt und Kooperation. Die Ostsee als Handlungs- und Kulturraum, 2019, s. 171-194. 
 • "Folkenes selvbestemmelsesret og delingen af Slesvig." I Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 2018.
 • "“DEMOKRATI UDEN DEMOKRATER”. Skolesagen mod Karl Otto Meyer 1952-1954." I Sofie Lene Bak m.fl. red.: Kildekunst. Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. København 2017, s. 491-515.
 • "Der Fall Karl Wolff. Die Absetzung eines Kreisverwaltungschefs in der unmittelbaren Nachkriegszeit." I Grenzfriedensheft, 2017, s. 57-70.
 • "Slesvigland. En knast i forholdet mellem flertal og mindretal i Sydslesvig omkring 1980." I Sønderjyske Årbøger, 2016, s. 180-207. 
 • "Jens Mungard - strandtidslen er min blomst." I Sønderjyske Årbøger 2015, s. 57-92.
 • "Alex Walter - den tyske embedsmand, der overhovedet har gjort Danmark de største tjenester under krigen." I Fund & Forskning 2015 nr. 54, s. 423-461.
 • “Gudrun og Kriemhild – to forsvarslinjer i Sydjylland.” I Martin Rheinheimer og Lulu Anne Hansen, red.: Bunkers. Atlantvoldens perspektiver i Danmark. Syddansk Universitetsforlag 2014, s. 115-142.
 • ”Programm Nord – egnsudvikling og jordkamp.” I Landbohistorisk Tidsskrift 2014, s. 62-101.
 • ”De danske civilfanger under Første Verdenskrig”. I Sønderjyske Årbøger 2014, s. 123-168.
 • "The Danish Asiatic Company: Colonial Expansion and Commercial Interests." I Gabriel Espinosa and Simon Davies, eds.: India and Europe in the global Eighteenth Century. Oxford University, 2013, s. 223-240.
 • “The internationalization of Danish furniture. A value chain perspective”. I Erhvervshistorisk Årbog, årgang 62, nr. 2, 2013. Skrevet sammen med Lars Hedemann.
 • “Aspects of Danish Business History since 1970 - a short introduction”. I Erhvervshistorisk Årbog, årgang 62, nr. 2, 2013.
 • “Scandinavia in the modern market system, 1870-2000”. I Leen Van Molle and Yves Segers, red.: Rural Economy and Society in North-Western Europe, 500-2000.The Agro-Food Market. Production,Distribution and Consumption. Brepols Publishers, 2013. s. 383-401.
 • “From War Profits to Post-War Investments. How the German Occupation Improved Investments in Danish Agriculture in the Post-War Years.” I Paul Brassley, Yves Segers and Leen Van Molle, red.: War, Agriculture, and Food. Rural Europe from the 1930s to the 1950s. Routledge 2012, s. 113-136.
 • "Cécil von Renthe-Fink og grænsespørgsmålet." I Sønderjyske Årbøger, 2011, s. 129-160. 
 • "Det nationale kompromis - Kanslergadeforliget i 1933." I Landbohistorisk Tidsskrift 2010;1, s. 50-77.
 • "Institutioner, økonomi og politik." I Preben Etwil og Søren Kolstrup, red.: Økonomisk teori - i historisk belysning, 2009.  
 • "Danish Food Production in the German War Economy". I Frank Trentmann and Flemming Just, red.: Food and Conflict. Europe in the Age of the Two World Wars. Palgrave Macmillan, 2006. Side 172-192.
 • „Als die Niederländer kamen. Einwanderung und Integration in Südwestjütland." I Martin Rheinheimer, red.: Grenzen in der Geschichte. Schleswig-Holsteins und Dänemarks. Studien zur Wirtschafts- und Socialgeschichte Schleswig-Holsteins, 2006. Side 459-476. Fælles med Lone Jeppesen.
 • ”Henrik Hauch. Han blev ikke borte i vrimlen.” I Henrik Lundtofte, red.: Samarbejde og sabotage – seks mænd 1940-45, 2006, s. 60-99.
 • "Prices on Food 1940-1945. Nazi price policy in occupied Denmark." I NORDEUROPAforum. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. 14. Jahrgang. 1, 2004. Side 25-44.
 • "Landbruget og den danske neutralitet efter udbruddet af Anden Verdenskrig." I Historie 2003, 1. Side 124-157.
 • "Asiatisk Kompagnis aktionærer 1732-1809." I Erhvervshistorisk Årbog 2002. Meddelelser fra Erhvervsarkivet 51. Side 164-193.