Og i dag?

De store partier har ungdomsorganisationer, politikere portrætteres med børn, og unge går også på gaden for at vise deres holdning.

I Storbritannien er der fx mange mindreårige der protesterer mod, at de i fremtiden bliver nødt til at acceptere konsekvenserne af Brexit-afstemningen.

Foto: Region Sønderjylland-Schleswig

Unge mennesker uden stemmeret er også en vigtig del af demokratiet

Grænsekampen for 100 år siden viser, hvordan de unge blev instrumentaliseret og udnyttet af voksne. Men i modsætning til tidligere trækkes grænsen i 1920 på grundlag af et demokratisk valg og eksisterer stadig i dag. Det er samtidig en positiv udvikling, at der efter en lang periode med konflikt i de sidste årtier er opstået en mere fredelig sameksistens. Det tyske mindretal i Sønderjylland og det danske mindretal i Sydslesvig, giver med deres aktiviteter en merværdi for grænseområdet. I dag afholdes en lang række fælles kultur- og skoleprojekter mellem tyskere og danskere, mellem flertalsbefolkningen og mindretallene.