Dansk Kirke i Sydslesvig

Dansk Kirke i Sydslesvig er et vigtigt element i det danske samfund syd for statsgrænsen. De følgende smagsprøver vidner om mindretallets kirkeliv gennem de seneste årtier.

Helligåndskirken i Flensborg, de danske sydslesvigeres "domkirke".

Ansgar-kirkesalen i Flensborg, Toosbüygade 7 i 1920'erne.

Kirkesalen i skolebarakken i Sønder Brarup ca. 1950.

Kirkebarakken i Rendsborg havde endog et lille spir, 1946.

Kirkesalen i Aventoft Danske Skole, 1970.

Malerier på altervæggen i den nye kirkesal i Bredsted, 1973.

Danske præster ved indvielsen af Flensborg Sct. Hans Menighedshus, 1949.

Dansk konfirmation i Tønning med pastor Flemming Møller i 1970'erne.