Skoler

Skolevæsenet har altid haft afgørende betydning i det danske mindretals liv. Arkivets billedsamling dokumenterer ikke kun institutionerne og deres indretning, men vidner også om skolernes lærere og elever.
Lærerne ved den danske borgerskole i Flensborg før 1864.
Ansgar-Skolen i Slesvig med et blågult slesvigsk flag kort efter indvielsen i 1931.
Den første skoledag ved Uffe-Skolen i Tønning, som nazisterne betragtede med særlig stor mistillid, 1935.
Undervisning i Duborg-Skolens kælder under en luftalarm, 1944.
Nybegyndelse under primitive forhold: lærer Hans Tönnsen og elever i barakskolen i Brebøl 1946.
Skolebespisning efter 2. Verdenskrig i Flensborg, 1947.
Personalet på Duborg-Skolen i 1947.
Grundstensnedlæggelse til nybygningen i Frederiksstad, 1952.
Skolekøkkenet på Duborg-Skolen i 1930'erne.
Håndarbejdstime i barakskolen i Sønder Brarup, 1946.
Lyspigerne ved Duborg-Skolen kort før julen 1945.
Skoleorkestret ved Uffe-Skolen i Tønning i 1950'erne.