Trafik

Billedsamlingens optagelser om trafikkens historie afspejler store strukturelle forandringer gennem de seneste 150 år i Sydslesvig. De følgende eksempler viser, at arkivet rummer billeder lige fra søfartens storhedstid op til nutidens motorveje.
Skibsportræt af Flensborg-fregatten "Urania" (bygget 1826, forulykket 1866); fra 1870'erne blev sejlskibene fortrængt af jernskibe.
Dampskibet Ægir afrejser i afstemningstiden fra Flensborg til København.
Opbygningen af jernbanenettet medførte en væsentlig modernisering af landtrafikken; banegården i Tønning var start- og slutpunktet på Sydslesvigs første jernbane (1854).
Indtil 1910 blev også mange indtil da afsides beliggende områder tilsluttet jernbanen; Damptoget på billedet kører mellem klitterne på Sild.
Sporveje var fra 1881 (hestebane) hhv. 1907 og indtil 1973 rygraden i Flensborgs offentlige transportsystem; 1925 indviedes linje 4 til Lyksborg.
Tre unge mænd lod sig omkring 1900 fotografere sammen med deres cykler; Cykler var dengang forbeholdt den mere velhavende befolkningsdel.
Luftskibe indledte omkring 1900 lufttrafikkens første blomstringstid; Flensborgeren Hugo Eckener var en af de mest kendte kaptajner, billedet viser hans luftskib i Flensborg 1912.
I 1950'erne forsvandt hestetrukne køretøjer fra kørebanen; billedet viser den sidste postvogn i Slesvig.
Fra 1930'erne blev bilen det dominerende transportmiddel; sukker-engroshandelen Weide fra Flensborg viser på dette billede sine køretøjer.
Biltrafikken kræver masser af plads. På billedet ses hvorledes den indtil da ret idylliske gade Kilseng i Flensborg blev udbygget til en firesporet hovedvej (1970).