Personer

Dansk kultur i Sydslesvig kunne ikke eksistere uden de mennesker, der gjorde aktiv indsats for deres medborgeres interesser. I den efterfølgende fotokavalkade vises nogle fremtrædende dansk-sydslesvigske personligheder siden 1920. Arkivets billedsamling rummer dog langt flere fotografier af både mere og mindre kendte personer.
Niels Bøgh Andersen (1908-1991)
Niels Bøgh Andersen (1908-1991)
Skoleleder og senere forstander for Jaruplund Højskole, var en af mindretallets mest fremtrædende skikkelser i efterkrigstiden.
Hermann Clausen (1885-1962)
Hermann Clausen (1885-1962)
Var Slesvigs første efterkrigsborgmester og i perioden 1949-53 den hidtil eneste repræsentant for SSW i Forbundsdagen.
Ernst Christiansen (1877-1941)
Ernst Christiansen (1877-1941)
Var mindretallets leder i mellemkrigstiden, indtil nazisterne tvang ham til at nedlægge posten som chefredaktør på Flensborg Avis .
Gomme Frederik Graae (1810-1896)
Gomme Frederik Graae (1810-1896)
Var præst ved Helligåndskirken, indtil han blev nødt til at forlade sit embede i 1864 .
Gustav Johannsen (1840-1901)
Gustav Johannsen (1840-1901)
Var lærer, forretningsmand og redaktør. "Flensborgs ukronede konge" var i perioden 1881-85 dansk repræsentant i den tyske rigsdag .
Anna Kjems (1893-1990)
Anna Kjems (1893-1990)
Er blandt andet kendt som kniplings- og vævekunster og var i 1900-tallet en af mindretallets mest fremtrædende kvinder .
Jakob Kronika (1897-1982)
Jakob Kronika (1897-1982)
Var redaktør ved Flensborg Avis. Som Berlin-korrespondent for flere skandinaviske aviser var han mindretallets vigtigste kontaktperson med hensyn til NS-myndighederne .
Peter Lassen (1866-1938)
Peter Lassen (1866-1938)
Gårdejer i Strukstrup, her fotograferet sammen med faderen Henrik (1839-1934, tv.), havde i mellemkrigsårene stor betydning for opbygningen af den danske bevægelse i det sydlige Sydslesvig .
J.C. Paulsen (1864-1962)
J.C. Paulsen (1864-1962)
Var grosserer i Flensborg og fremtrædende repræsentant for mindretallets borgerlige ledelse. Han gjorde en stor indsats i afstemningstiden og var siden formand for Borgerforeningen GmbH og Flensborg Avis A/S .
Gerhard Wehlitz (1922-2001)
Gerhard Wehlitz (1922-2001)
Her med hustruen Anni, var skoleinspektør i Kappel og i perioden 1976-1989 formand for SSW .