Carsten R. Mogensen: Dansk i hagekorsets skygge

Det tredie rige og det danske mindretal i Sydslesvig 1933-1939

Dansk i hagekorsets skygge

Bogens forord

Nærværende fremstilling er en omarbejdet og stærkt forkortet udgave af min licentiatafhandling, som blev indleveret til Københavns Universitet i januar 1977. Hovedparten af arbejdet med den er udført i årene 1973 til 1976, hvor jeg var stipendiat ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs Studieafdeling, og det bør påpeges, at litteratur udkommet efter 1978 kun i meget begrænset omfang har kunnet inddrages. Jeg vil gerne takke såvel Studieafdelingen som dennes tilsynsråd for såvel den økonomiske støtte, som overhovedet gjorde et sådant projekt muligt, som for de fremragende arbejdsforhold, der i høj grad fremmede arbejdets gang.

Mange har bidraget på forskellig vis under udarbejdelse af manuskriptet. Min tak går først og fremmest til cand. phil. Bjørn G. Rosengreen og dr. phil. Johann Runge, hvis bistand med råd, vejledning og kritik har været uvurderlig. En tak skal også rettes til professor Troels Fink, dr. phil. Hans Kirchhoff og cand. mag. Anders Ture Lindstrøm samt ikke mindst hele personalet ved Dansk Centralbibliotek, hvis velvilje ved fremskaffelse af litteratur og på mange andre punkter har været til stor hjælp. Mange andre burde nævnes. Ansvaret for slutproduktet er naturligvis mit eget.

For velvillig teknisk assistance takker jeg desuden Rigsarkivet, Landsarkivet i Åbenrå, Udenrigsministeriets arkiv, Landesarchiv Schleswig, Stadtarchiv Flensburg, Document Center Berlin, Dansk Generalsekretariat, Flensborg, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen m.fl. Endelig vil jeg selvfølgelig gerne udtrykke min taknemmelighed over for Studieafdelingen, fordi den har påtaget sig at udgive afhandlingen, og jeg vil sige "Sydslesvigsk Kultursamfund« hjertelig tak for økonomisk støtte til udgivelsen.

Flaxweiler/Luxemburg Sept. 1981
Carsten Reinhardt Mogensen

444 sider, 1981.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket