Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig 1945-2005

Minderheiten- und Regionalpartei in Schleswig-Holstein.

SSW Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig 1945-2005

Begivenhederne efter landdags- valget i Slesvig-Holsten i foråret 2005 skabte stor interesse for det dansk-frisiske mindretalsparti SSW. Derfor er udarbejdet en ny ajourført udgave af de to publikationer om SSW, som første gang udkom i 1999. I den nye udgave dækker fremstillingen hele tidsrummet fra 1945 og frem til udgangen af 2005. Den henvender sig til et bredt publikum og kan bl.a. benyttes i skolens undervisning og infor-mation til interesserede.

Den nye publikation byder bl.a. på nye afsnit om landdagsvalgene i 2000 og 2005, retssagen om SSW's fritagelse fra spærregrænsen, København-Bonn Erklæringernes jubilæum, mindretalspolitikkens europæiske dimension og de seneste års mindretalspolitik i Tyskland. Den nye frisisklov fra 2004 omtales også, ligesom de vanskelige økonomiske forholds konsekvenser for mindretallet anføres. Desuden findes alle SSW's valgresultater til og med landdagsvalget i februar 2005.

Publikationen foreligger i en dansk og tysk version.

52 sider, rigt illustreret i sort-hvid og farver. Pris: 5 euro eller 40 kr. (ekskl. forsendelse).

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg. E-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket