Lars N. Henningsen og Johann Runge: Sprog og kirke. Dansk gudstjeneste i Flensborg 1588-1921

Flensborg er det eneste sted i Sydslesvig, hvor der uafbrudt siden 1500-tallet er holdt gudstjenester på dansk. Det skyldes byens mange kontakter nordpå. De danske gudstjenester foregik i byens Helligåndskirke, og de stod i skyggen af de tyske.

Sprog og kirke. Dansk gudstjeneste i Flensborg 1588-1921

I 1850'erne blev det danske kirkeliv udbygget som led i tidens dansknationale arbejde. Der oprettedes en "fri dansk menighed", som var langt forud for sin tid. Det var en slags fri- eller valgmenighed før de senere af samme navn. Den frie danske menighed arbejdede ud fra principper i slægt med den ret til frit at bekende sindelag, som først langt senere blev stadfæstet i grænselandet ved de berømte Bonn-København Erklæringer.

Efter nederlaget i 1864 blev menigheden ophævet, og det danske kirkeliv kom under tysk pres. På den ene side erkendte tyske kirkefolk, at der fortsat var et vist behov for forkyndelse på dansk, på den anden side stod den tysk-statslige og nationale opfattelse, at disse gudstjenester blot var udtryk for dansk-nationale, politiske bestræbelser og derfor burde ophæves.

Næsten mirakuløst overlevede gudstjenesterne, indtil de i 1921 blev udgangspunkt for vore dages Dansk Kirke i Sydslesvig.

Historien om den danske gudstjeneste 1588-1921 er en beretning om kirker og præster i spændingsfeltet mellem dansk og tysk. Den fortæller om kirken i den førnationale tid, og om kirkens balancegang i den efterfølgende, nyere tids politiske, nationale og sproglige konflikter.

280 sider, rigt illustreret i sort-hvid og farver og indbundet. Pris: 168 kr. eller 22 Euro.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg, e-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på titlen nedenfor.

Lån bogen på biblioteket