Franz Wingender: Krigens lænker

Dansk sydslesvigers dagbog 1939-1944.

Franz Wingender: Krigens lænker

Forfatteren, dansk sydslesviger født i Flensborg i 1918, blev i 1939 indkaldt til den nazistiske arbejdstjeneste og overgik til værnemagten ved den anden verdenskrigs udbrud. Han tilbragte de tre første krigsår dels på vestfronten og dels på østfronten, indtil han alvorligt såret blev hjemsendt.

De barske oplevelser ved fronterne skildres i form af autenstiske dagbogsoptegnelser - uden senere korrektioner.

Bogen giver et overbevisende indtryk af den hårde skæbne, som blev danske sydslesvigsere til del, da de for at bevare retten til hjemstavnen måtte følge den tunge statsborgerlige pligt og deltage i nazisternes krig.

Franz Wingender var både før og efter krigen aktiv i det danske arbejde i Sydslesvig på adskillige områder. Efter krigen blev han forretningsfører for Sydslesvigs danske Ungodmsforeninger og var fra 1963 til 1981 administrativ leder af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig.

211 sider, 1984.

Bogen kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket