Jane Bossen & Helge Krempin: Helligåndskirken i Flensborg

Helligåndskirkens historie 1386-1986

Jane Bossen & Helge Krempin Helligåndskirken i Flensborg

Bogens forord

»Den danske kirke«, sådan har folk i Flensborg gennem århundreder kaldt Helligåndskirken, fordi den - lige siden dansk prædiken i 1668 forstummede i byens to hovedkirker - var den eneste kirke i byen, hvor gudstjenestens sprog var dansk. At der efter 1945 kom flere til, har vel langsomt rokket ved denne betegnelse, i hvert fald blandt byens danske; men den hævd, gammel sprogbrug ofte trodser ny virkelighed med, lader stadig Helligåndskirken have denne særstilling i de manges bevidsthed.

Som alle gamle kirker har Helligåndskirken sin særlige historie at fortælle. Den findes i brochurens kortfattede form eller spredt i bøger med andre emner; kun to bøger giver en mere omfattende eller samlet fremstilling, og begge på tysk (F. Graef: Geschichte der Heiligen Geistkirche und der danischen Gemeinde in Flensburg fra 1926 og Die Kunstdenkmaler der Stadt Flensburg fra 1966). Hvad er da mere naturligt for kirkens menighed end at lade to runde åremål være anledning til at fortælle historien på dansk. Først om bygningen, der i 1986 har stået i 600 år, og siden om menigheden, der i 1988 kan fejre 40o-året for ansættelsen af den første dansksprogede præst.

For denne bogs tilblivelse skylder menigheden stor tak til Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, som påtog sig at udgive den og bære med på det økonomiske ansvar. Men først og fremmest vil vi takke de to, som har skabt bogen, Jane Bossen, som efter et ofte detektivisk forarbejde med trykte og utrykte kilder har samlet detaljerne til et spændende hele, og Helge Krempin, som med layout, fotos og andet billedmateriale har bidraget til bogens kunstneriske og dokumentariske værdi.

Bogen kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket