Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne

Om bl.a. fundet af Nydambåden, og om, hvordan den endte som preussisk krigsbytte.

Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne

Det er ikke uden grund, at den forhistoriske arkæologi er blevet Danmarks nationalfag nr. 1. Det skyldes bl.a. fagets grundlæg­gere og arvtagerne i den næste generation af danske arkæolo­ger.

På ganske få år mellem 1852 og 1864 skabtes en oldsagssamling i Flensborg, hvis mage ikke før var set. Tabet af Slesvig efter det danske nederlag i krigen i 1864 betød, at Flensborgsamlingen forsvandt for altid for Danmark.

For udviklingen af dansk identitet betød landetabet, at be­vidstheden om danske historiske og i særlig grad forhistoriske, arkæologiske værdier blev styrket kraftigt. Den omfattede også de tabte værdier i Flensborgsamlingen. I 1868 kom samlingen til Kiel, og dér kunne den bruges til cementering af den dengang modsatrettede identitet, den tyske.

Mindet om den usædvanlige Flensborgsamling levede længe i Danmark, men forsøgene på at genvinde den både efter 1. og efter 2. Verdenskrig var forgæves.

Gennem et stipendium på Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fik jeg i to år mulighed for at fordybe mig i baggrunden for Flensborgsamlingens historie. Havde det stået til Studieafdelingen, var dette stipendium blevet forlænget, men andre pligter kaldte. Studieafdelingen og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – Danmarks bedste folkebibliotek – takkes for megen støtte og opbakning i de år, som siden er gået med udforskning og udarbejdelse af manuskript.

Mange andre institutioner og personer burde takkes her, men listen er for omfattende og de vil blive takket på anden måde. Men to personer må fremhæves. Den ene er fhv. generalsekretær Karl Kring. Han takkes for oversættelsen af mange gamle tysksprogede arkivalier. Den anden er forskningsbibliotekar Jørn Street-Jensen, Statsbiblioteket i Aarhus. Han takkes for sin kontinuerlige hjælp – OG for sit altid veloplagte faglige modspil.

Uden hans moralske støtte var bogen ikke blevet til. Bogen tilegnes min lille familie, der i årevis har været overbærende over for min altopslugende fritidsinteresse: Flensborgsamlingen – og dens skæbne.

344 sider. Illustrationer i s/h og farver. Orig. kartonbind.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket