Gerret Liebing Schlaber: Fra opland til bydele

Flensborgs bymark og de indlemmede landsbyer i foto og tekst ca. 1860-1930

Gerret Liebing Schlaber: Fra opland til bydele

I dag er Flensborg langt mere end den gamle havne- og handelsplads, der fik udstedt købstadsrettigheder af den slesvigske hertug Valdemar d. 4. for 725 år siden. Til byen hører også den udstrakte bymark mod vest, der først blev fuldstændigt bebygget i anden halvdel af 1900-tallet. Flensborgs østlige halvdel består overvejende af tidligere selvstændige landkommuner, der oprindelig bestod af beskedne forstadsbebyggelser, bonde- og kådnerlandsbyer og enkeltgårde.

Forfatteren viser i sin tosprogede (dansk-tysk) bog, at Flensborgs bydele uden for den gamle bykerne har en mangeartet historie, og at de tidligere bebyggelser havde forskelligt særpræg. Talrige fotografier fra tiden 1864-1930, hvoraf mange hidtil ikke er blevet publiceret, tager læseren med tilbage til en tid, da de nuværende bydele så helt anderledes ud end i dag. Bogen inviterer læseren til at opdage de mindre kendte dele af det gamle Flensborg.

160 sider, ca. 90 fotografier, talrige kort. Pris 140 dkr. eller 19 €.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D 24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg, e-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket